Sống bằng đam mê: Cựu sinh viên FTU rẽ ngang sang nghề viết chữ, đến nay thành nghệ nhân calligraphy số 1 Việt Nam

Gần 30 tuổi nhưng Đào Huy Hoàng không có nhà, không có ô tô, cũng không sở hữu tài sản giá trị nào khác. Bù lại, Hoàng có một... Read more »