Giấc mơ đào tạo phi công trong nước bao giờ thành hiện thực?

Giấc mơ đào tạo và sử dụng phi công trong nước được ấp ủ từ rất lâu song vẫn còn chưa thể thành hiện thực, vì rất ít người... Read more »