Tại sao Amazon muốn khách hàng mua ít hơn trong mùa dịch Covid-19?

Với độ nổi tiếng của mình, Amazon không cần vất vả để thu hút thêm khách hàng mà thứ họ cần tập trung giải quyết trong mùa dịch là... Read more »