Lợi nhuận Tập đoàn Đất Xanh giảm 526 tỷ đồng sau soát xét báo cáo tài chính, từ có lãi chuyển sang lỗ nặng

Trên báo cáo tài chính tự lập, Đất Xanh ghi nhận lãi trước thuế 229 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo soát xét thực hiện bởi Ernst & Young... Read more »

Ông lớn môi giới bất động sản Đất Xanh Group có Tổng giám đốc mới

Ngày 1/7 Hội đồng quản trịCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức giữ vị trí Tổng giám đốc. Đây là vị... Read more »