Mai Thu Huyền vào vai bà góa trong phim ngắn ‘Tiếng vĩ cầm của cha’

Diễn viên vào vai một người phụ nữ có cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhưng biến cố xảy ra khi chồng cô đột ngột qua đời. Read more »