Đề xuất cho các hãng hàng không đấu giá giờ cất – hạ cánh

Nhằm tránh việc điều phối giờ cất - hạ cánh không công bằng, VCCI đã có văn bản góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi các thông tư... Read more »