Nhà Tổng thống Trump ai cũng có mật danh riêng, vậy nguồn gốc của chúng là gì?

Mỗi mật danh của các thành viên trong gia đình Tổng thống Trump đều mang ý nghĩa riêng liên quan đến cuộc sống cá nhân của họ. Read more »