Phá vỡ kỷ lục view thế giới, BTS xứng đáng là nhóm nhạc toàn cầu, có sức ảnh hưởng nhất đến học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên mê BTS thì thấy rõ rồi nhưng ngay cả thầy cô cũng phát cuồng nhóm nhạc này, thường xuyên đưa vào đề kiểm tra. Read more »