Đề thi môn Toán vào lớp 10 TPHCM năm 2019: Thí sinh than đề dài và khó

Đề thi môn Toán năm nay được thí sinh đánh giá là khó nhằn hơn 2018. Read more »