Đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội 2019: Dễ bất ngờ, thí sinh tự tin được 8, 9 điểm

Đề thi được các thí sinh đánh giá hay, vừa sức, không quá đánh đố học sinh. Read more »