Chẳng mấy ai khen Hà Nội giữa tiết trời thế này, nhưng Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội ơi!

Cũng chẳng ai nỡ vồn vã làm gì dưới cái bầu không khí này của Hà Nội, vì nay mai kia thôi sẽ tan biến rồi. Nhưng còn ở... Read more »