Đừng để “chờ vạ thì má đã sưng”, học ngay loạt bí kíp chống trộm khi vào hàng quán sang chảnh thì không phải cãi cọ kiểu “Chị hiểu hông?”

Ở đâu cũng có người ngay, kẻ gian, chỉ cần bạn sơ hở một chút cũng có thể trở thành "miếng mồi ngon" của những tên trộm đấy. Read more »