Em gái Tạ Đình Phong bất ngờ sinh con

Chưa chồng cũng không công khai bạn trai, Tạ Đình Đình bí mật sinh một bé gái, em bé đã được hơn 100 ngày tuổi.  Read more »