Tỷ trọng các nhà đầu tư tư nhân vào các dự án điện ngày càng lớn

Nguồn điện cả nước đã có công suất 19.253 MW thuộc khối tư nhân (bao gồm cả các nhà máy điện được đầu tư theo hình thức IPP và... Read more »

Thị trường điện ở các nước trên thế giới đang có mức giá ra sao?

Theo thống kê của Global Petrol Prices, đến nay Việt Nam vẫn là một trong những nước có giá điện bình quân vào nhóm rẻ của thế giới. Cụ... Read more »

675 khách hàng của EVN bị ghi tăng tiền điện, 6 công tơ không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo kiểm tra của EVN, có 6.271 khách hàng được điều chỉnh hóa đơn do tất cả các nguyên nhân liên quan. Trong đó, 1.249 hóa đơn ghi giảm... Read more »