Doanh nghiệp FDI điện tử, điện thoại vẫn “đòi” thêm cơ chế hỗ trợ

Các doanh nghiệp FDI cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ trong việc giảm thuế, hoàn thuế GTGT cũng như quy định riêng đối với người lao động... Read more »