Hiện thực tàn khốc tại Amazon: Đi làm có thể nhiễm Covid-19 hoặc ở nhà và chết đói!

"Mọi người đều sợ hãi vì không biết ai đã mắc bệnh và ai không. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Một là mắc bệnh, hai... Read more »