Britney Spears đi điều trị sức khỏe tâm thần

Nữ ca sĩ 37 tuổi bị suy kiệt tinh thần và thể lực sau thời gian dài chăm sóc cha bệnh nặng. Read more »