Mobile money chỉ cấp cho thuê bao di động đã được định danh

Mobile money bản chất là sử dụng thông tin thuê bao di động đã được định danh để mở tài khoản tiền di động. Song Ngân hàng Nhà nước... Read more »