Lý do bồ cũ đòi chia tay cũng không thể sáng tạo bằng bộ từ điển mới mà dân mạng nghĩ ra

Với bộ từ điển này, quy tắc chơi là: Chỉ có những người đã từng trải nghiệm thực tế mới có thể thẩm thấu được cái sự đúng của... Read more »