Mô hình “nhà bếp trên mây”: Cơ hội kinh doanh từ khủng hoảng

Mô hình bếp tập trung hay “nhà bếp trên mây” (cloud kitchen) đem lại cơ hội doanh thu mới cho các dịch vụ gọi xe, đồng thời đe dọa... Read more »