Ông Đỗ Cao Bảo: “Gia công, làm thuê có gì đáng xấu hổ mà chê bai?”

FDI đang tạo công ăn việc làm cho hàng chục triệu lao động. Sản xuất gia công và sản xuất FDI đã và đang tạo ra công nghệ nền... Read more »