Ngán ngẩm 2020 và Covid-19, nhiều thương hiệu bán luôn đồ Giáng sinh từ tháng 8!

4 tháng trước khi dịp lễ này diễn ra, nhiều thương hiệu đã quyết định bán sản phẩm liên quan do nhu cầu tăng mạnh của người dùng. Read more »