Kiện công ty cũ vì công việc quá nhàm chán, người đàn ông nhận bồi thường 45.000 USD

Việc được giao những nhiệm vụ không quan trọng đã khiến Frederic Desnard rơi vào trạng thái trầm cảm. Read more »