Nghịch lý cuộc đời: Bản thân thì bỏ bê nhưng lại làm nghề chăm sóc khách hàng???

Nghề nghiệp là thứ nuôi sống bạn mỗi ngày nhưng chưa chắc đã phản ánh đúng thực chất con người bạn. Đôi khi nó còn đối lập đến nực... Read more »