Lịch sự như “Hai Phượng” Ngô Thanh Vân: Đòi nợ thuê cũng phải có phẩm giá!

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền về văn hoá trong rạp phim, ngay cả ở Hai Phượng, Ngô Thanh Vân cũng cài cắm những thông điệp rõ ràng về... Read more »