Rủi ro vay tiêu dùng: Nợ xấu tăng, đòi nợ kiểu khủng bố

TP - Dịch bệnh COVID-19 khiến hơn 5 triệu người lao động mất việc, nghỉ luân phiên, giảm thu nhập; nhiều người trở thành khách hàng của các công... Read more »

Giúp cha đi đòi nợ từ năm 12 tuổi, 42 năm sau trở thành người quản lý khối nợ gần 20 tỷ USD của ngân hàng nhà nước

Setty nói rằng ông nhận ra 2 bài học quan trọng trong sự nghiệp đi đòi nợ của mình. "Một là giá trị của thời gian. Càng nhanh lấy... Read more »

Đại biểu Quốc hội đồng thuận cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Đồng thuận cao, đa số đại biểu Quốc hội cho ý kiến đều đồng ý cầm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Read more »