“Tiền nhiều làm gì, để ngày hôm nay ngồi như thế này?”

Tiền nhiều để làm gì, đủ là được. Read more »