Đối tác sản xuất chip của Apple lãi lớn nhờ iPhone 12 có 5G

Trong quý 3, hãng sản xuất chip TSMC lãi lớn nhờ iPhone 12. Nhu cầu 5G và công nghệ 5nm như trên chip A14 của iPhone 12 được nhận... Read more »