Vợ chồng có 2 con, thu nhập bao nhiêu mới phải đóng thuế?

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế cá nhân. Vậy một gia đình với 2 con thì sẽ... Read more »