Rủi ro từ đòn bẩy tài chính khi lướt sóng BĐS hậu dịch COVID-19

Cả khách hàng và chủ đầu tư các dự án bất động sản (BĐS) đang sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao, bị áp lực phải thu hồi vốn... Read more »