Tâm sự của Quán quân Vietnam Startup Wheel: Từ bỏ mô hình ‘đốt tiền’ sau khi gặp Shark, vận dụng triết lý ‘bà bán xôi’ lại vượt bão Covid-19 thành công

"Có giai đoạn tôi nghĩ khởi nghiệp là phải có ý tưởng tốt, thu hút được nhiều người dùng, gọi được nhiều vốn... Giờ tôi nghiệm ra rằng: Đốt... Read more »

CEO Gojek Việt Nam: Chúng tôi không chạy theo cuộc đua ‘đốt tiền’

CEO Phùng Tuấn Đức cho rằng siêu ứng dụng không phải cuộc đua "đốt tiền". Read more »