Ngàn lẻ một chuyện cười ra nước mắt khi chị em đi đẻ: Chồng nói “đau quá thì đi về”, hỏi con mấy ngày thì… mở mắt

Đang đau quặn bụng mà vẫn phải gặp những tình huống này, nhiều chị em vừa tức lại vừa buồn cười đến ná thở. Đúng là phòng đẻ là... Read more »