Người tình đồng giới nhớ Trương Quốc Vinh trong ngày giỗ

Đường Hạc Đức cùng nhiều bạn bè, người hâm mộ nhắc nhớ những kỷ niệm về ngôi sao bạc mệnh họ Trương.  Read more »