Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông xây dựng kế hoạch vận hành thử

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) đang phối hợp với các bên liên quan xây dựng kế hoạch vận hành thử hệ thống đường sắt đô... Read more »