Quán quân Sao Mai 2019 từng giận chị gái Lương Nguyệt Anh vì quá nghiêm khắc

Trong thành công của Lương Hải Yến có đóng góp lớn của chị gái cô, Sao Mai Lương Nguyệt Anh.  Read more »