Công ty của Jang Ja Yun có 4 nữ nghệ sĩ tự tử trong ba năm

Choi Jin Sil, Jang Ja Yun, U:Nee, Jung Da Bin - 4 diễn viên treo cổ chết trong các năm 2007-2009 - đều trực thuộc The Contents Entertainment. Read more »