“Lỡ mình trượt thì làm sao?”: Đừng lo bởi tỷ phú Bill Gates còn chẳng có bằng đại học!

Bởi đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Read more »