Sau 7 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận KIDO Foods đã vượt cả năm 2019

Mặc dù tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại tại Việt Nam, lợi nhuận trước thuế tháng 7 của KIDO Foods đạt 44 tỷ, tăng 20% so với... Read more »