Cuồng Khá Bảnh đến bênh Seungri: Văn hoá thần tượng của học sinh đang trở nên xấu xí, lệch lạc đến mức báo động

Văn hóa thần tượng, một lần nữa được đưa ra mổ xẻ khi gần đây, những câu chuyện liên tiếp liên quan tới Seungri và "Khá Bảnh" - hiện... Read more »