“Đường thông hè thoáng”, khách sạn Thắng Lợi đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 37%

Đường Yên Phụ hoàn thiện cùng với đường đê Âu Cơ mở rộng đến cầu Nhật Tân giúp giao thông qua khách sạn Thắng Lợi không còn bị cản... Read more »