Vì sao người giỏi thuyết phục thường là người giỏi khen ngợi?

Bất kì người nào cũng có giá trị tồn tại của họ. Con người có tâm lý mong muốn được thừa nhận và tin tưởng. Khi thuyết phục người... Read more »