Chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng Việt Nam: Nhộn nhịp thị trường đầu tư và buôn bán khí hóa lỏng LNG

Mặc dù mảng LNG tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, song do nó quá giàu tiềm năng, đã khiến các doanh nghiệp nhà nước như... Read more »