Tập đoàn ADM công bố giảm 25% lượng khí thải nhà kính và cường độ năng lượng xuống 15% vào năm 2035

Các giải pháp mà ADM đã phối hợp với WSP thực hiện: mua điện tái tạo, tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, thay đổi đội tàu vận... Read more »