Mới 14 tuổi đã ẵm tượng vàng Kim Mã, “cô bé” vàng trong làng diễn xuất đã vượt mặt Lý Tiểu Lộ là ai?

Kỷ lục tuổi 16 đoạt tượng vàng Kim Mã của Lý Tiểu Lộ đã bị "tiểu hoa đán" này vượt mặt tại Liên Hoan Phim Kim Mã lần thứ... Read more »