Startup Fresh Saigon và cú chuyển mình sau 3 năm phát triển: Kết nạp thêm 2 lãnh đạo nổi bật trong giới khởi nghiệp, chính thức tham chiếm thị trường beauty detox quốc tế

Tại Fresh SG Holding, founder Lê Bá Hải Siêu sẽ giữ chức Chủ tịch kiêm CEO, 2 người mới – bà Nguyễn Phi Vân là Cố vấn cao cấp... Read more »