Microsoft vừa đóng cái đinh cuối cùng vào chiếc quan tài ‘chôn sống’ Internet Explorer

Microsoft đã thêm một thông số kỹ thuật khiến các trang web phổ biến như YouTube, Twitter và Instagram sẽ không thể truy cập được thông qua trình duyệt... Read more »