Clever Group thâu tóm một công ty Social Listening từng đoạt giải nhất Nhân Tài Đất Việt

Clever Group vừa sáp nhập công ty Social Listening mang tên cMetric. cMetric sở hữu công cụ lắng nghe mạng xã hội SMCC - dự án đoạt giải nhất... Read more »