‘Monsoon’ của Quốc Trung trở lại sau một năm gián đoạn

Lễ hội âm nhạc quốc tế 'Gió mùa' sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 1-3/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.  Read more »