Chuỗi thuốc lớn thứ 3 Việt Nam Phano ‘không sốt ruột’ khi đối thủ ồ ạt mở chuỗi, tập trung tấn công mảng online

Luôn tự nhận mình là người cẩn trọng và chắc chắn trong chuyện kinh doanh, khi mới chỉ có khoảng 70 cửa hàng trên toàn quốc dù đã có... Read more »