Avengers: Endgame – Bản thiên trường ca bi tráng nhất lịch sử điện ảnh siêu anh hùng từ trước đến nay

Với Avengers: Endgame, Marvel đã thay đổi hoàn toàn sân chơi điện ảnh trên thế giới bằng cách học hỏi cách làm của những series phim truyền hình. Read more »